Farstrup Skole

Farstrup Skole is een kleinere school gelegen in een plattelandse wijk in Noord-Jutland in de gemeente Aalborg. Elke dag verwelkomen we rond 150 leerlingen in zowel de basisschool als de middelbare school. Het onderwijzend personeel bestaat uit zeventien docenten en de schoolleiding. Farstrup Skole werd geopend in 1957 en onderging een uitgebreide renovatie in 2012, waardoor de school up-to-date bleef met betrekking tot moderne leeromgevingen. Een redelijk percentage van onze leerlingen is afkomstig uit huizen met sociaal-economische achterstanden. Als bijgevolg hebben velen van hen niet de middelen noch de motivatie om de wereld te verkennen. Bovendien zijn sommige van onze studenten dyslectisch en/of gediagnosticeerd met leerstoornissen. In Denemarken is het al geruime tijd het officiële beleid om zoveel mogelijk kinderen met leerproblemen op reguliere scholen op te nemen, zodat ze niet worden buitengesloten op gespecialiseerde scholen. We geven ook les aan een groot aantal kinderen meer mogelijkheden vanuit huis, waardoor de school heel divers en ook inclusief is.

 Farstrup Skole mocht jarenlang de Deense vlag genaamd de "Groene Vlag" gebruiken wat aangeeft dat we een milieubewuste school zijn. Op dit gebied willen we graag nog verbeteren. We zijn ervan overtuigd dat deelname aan dit project niet alleen gunstig is voor de deelnemende studenten. We zullen de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de kennis zich over de school verspreidt, waardoor zowel studenten als docenten belangstelling voor het project krijgen. We zijn van plan de lokale media, alle ouders en de rest van het onderwijzend personeel erbij te betrekken.

Het project zal draaien om onze ecologische voetafdruk. We willen de voetafdrukken die we achterlaten onderzoeken om te bepalen hoe we deze kunnen verkleinen of verbeteren. We doen tot op zekere hoogte ons best bij Farstrup Skole, maar we willen graag leren wat er in andere landen wordt gedaan. We geloven dat we het met onze eigen ogen moeten zien om het volledig te begrijpen. De deelnemende studenten en docenten zullen nieuwe kennis delen bij de meetings, via sociale media en met lokale media. Alle deelnemers communiceren in het Engels.

Het zal de interesse van studenten in de taal stimuleren en zal een gelegenheid zijn om hun competenties in het Engels in praktijk te brengen en te verbeteren en hun communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. Communicatie via moderne technologie en sociale media zal de digitale vaardigheden van studenten verbeteren. Farstrup Skole heeft geen eerdere ervaring met deelname aan Erasmusprojecten, maar de betrokken docenten zijn zeer gemotiveerd. De belangrijkste personen die het project leiden, zijn de directeur, die enige ervaring heeft met de uitvoering van Europese projecten, de leraar die verantwoordelijk is voor het milieuonderwijs op de school en de internationale coördinator die ook de leraar Duits is. Voor het geval dat een van hen tijdens het project hun positie verlaat, heeft de school andere gemotiveerde leraren klaarstaan ​​om hun rol over te nemen.