Over het project

 Onze planeet verandert enorm snel en een groot deel daarvan is een direct gevolg van de manier waarop we de natuurlijke hulpbronnen van de aarde gebruiken en/of misbruiken en wat we doen met alle "restproducten" van ons consumentisme. Als we invloed willen hebben op het gedrag van mensen met betrekking tot het milieu, moeten we de jongere generatie erbij betrekken. Het hoofddoel van ons project is daarom om leerlingen en andere deelnemers bewust te maken van hun eigen ecologische voetafdruk, hen de kennis te geven om positieve veranderingen aan te brengen en om de ecologische voetafdruk van de deelnemers en scholen te verkleinen. Tijdens het project zullen de deelnemers bespreken en ontdekken wat elk individu kan doen om zijn directe omgeving te beïnvloeden. We willen dat studenten initiatief nemen binnen, maar ook buiten school. Door de huidige strategieën van elke partner te delen, ontstaan ​​nieuwe plannen voor de toekomst voor het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

Aangezien elke partner op een andere manier met de huidige milieuproblemen omgaat, is onze belangrijkste motivatie om deze ervaringen te delen en studenten voor te bereiden op de toekomst. Het waterverbruik in Nederland, papiervrije scholen in Denemarken, de implementatie van nieuwe vakken op het gebied van ecologische vraagstukken in Servië en afvalscheiding in Duitsland zijn slechts enkele voorbeelden. In dit project willen we leerlingen helpen het belang van milieu- en klimaatverandering te begrijpen en leerkrachten nieuwe tools aanbieden die ze in de klas kunnen gebruiken. Om deze doelen te realiseren zullen we activiteiten creëren en deze implementeren in het curriculum van de school. We willen belangrijke kwesties met betrekking tot het milieubewustzijn en de bijbehorende verantwoordelijkheden van onderwijsinstellingen nader bekijken. Verder willen we dat studenten kennis opdoen over hoe ze bewust om kunnen gaan met natuurlijke bronnen, maar ook over hoe ze hun eigen middelen kunnen produceren.

 De deelnemers zullen kennis opdoen over hoe de keuzes die ze maken invloed hebben op hun ecologische voetafdruk. Tijdens elke LTT werken studenten en docenten aan de aangewezen onderwerpen: waterverbruik (Nederland), energie (Denemarken), voedsel (Servië) en afval en upcycling (Duitsland). De deelnemers werken in internationale groepen aan taken en ideeën die te maken hebben met het verkleinen van hun ecologische voetafdruk. Ze zullen digitale en fysieke producten maken en hun resultaten delen op sociale media om hun aanwezigheid en invloed binnen en buiten de school te vergroten. Onze methodologische strategieën zijn: 1. Groepswerk 2. Workshops uitgevoerd door studenten en/of docenten 3. Discussies 4. Online interactie via Etwinning. De meeste geplande activiteiten hebben directe resultaten die zowel meetbaar als zichtbaar zijn, bijvoorbeeld via eTwinning, met publicaties en/of vermeldingen in (lokale) kranten en op social media. We zullen producten creëren zoals een brochure, een digitaal boek met milieuvriendelijke recepten, kostuums, handleidingen en YouTube video's. Ook wordt er een app gemaakt om studenten te helpen hun voetafdruk uit te rekenen en te visualiseren. Andere resultaten met betrekking tot het curriculum zijn workshops, lesplannen en trainingsprogramma's.

Tijdens elke LTT zullen de deelnemers meedoen met het organiseren van goede initiatieven zoals het planten van bomen, het inzamelen van donaties en het opruimen van de buurt. Daarnaast oefenen de deelnemers met hun Engelse taalvaardigheid en worden ze meer bewust  van hun verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij. Zo verbeteren ze ook hun STEM- en wiskundige vaardigheden en leren ze hoe ze hun ideeën kunnen vormgeven en omzetten in concrete digitale producten. Onze studenten zijn tussen de 12 en 17 jaar oud. Tijdens de duur van het project zullen minstens 60 studenten deelnemen aan een “mobility” en de andere scholen in de deelnemende landen bezoeken. Tijdens de “mobilities” zullen we ook studenten betrekken die thuis blijven door het gebruik van eTwinning. Daarbij zullen minstens 100 leerlingen worden betrokken bij de activiteiten op school tijdens het voorbereiden of afronden van “mobilities”. Nadat ons project is afgelopen, zullen de verbeteringen die we in het project hebben voorgesteld op het gebied van recycling, energiegebruik, waterverbruik en onze voedselkeuzes ook in de toekomst worden uitgevoerd. Bovendien zullen we alle leerlingen, leraren en schoolpersoneel aanmoedigen om te blijven groeien en onze ideeën te evalueren zodat we progressieve verbeteringen en veranderingen aan kunnen brengen om de ecologische voetafdruk van onze scholen te verkleinen.

Tijdens dit project zullen er veel verschillende innovatieve activiteiten, lesplannen en workshops worden gecreëerd die we in het curriculum van onze scholen zullen implementeren. Hopelijk zal de positieve impact van dit project niet alleen leiden tot de vermindering van de ecologische voetafdruk van onze scholen, maar zal het ook een positieve impact hebben op het milieubewustzijn van onze leerlingen, leraren, scholen, en als gevolg daarvan, andere scholen in de deelnemende landen.