Om projektet

 

Vores planet er under hurtig forandring. Meget af denne forandring er et direkte resultat af den måde vi (mis)bruger vores naturlige ressourcer, samt hvad vi gør med diverse spildprodukter fra forbrug og produktion. Hvis vi ønsker at have en indvirkning på folks adfærd, er det vigtigt at involvere den yngre generation. Derfor, er hovedmålet med dette projekt at gøre elever og andre deltagere mere opmærksomme på deres egen økologiske rygsæk, for derigennem at give dem den nødvendige viden til at foretage positive ændringer til at reducere denne.
Igennem projektet vil deltagerne diskutere og undersøge hvad den enkelte kan gøre for direkte at påvirke deres nærmiljø. Vi ønsker at se eleverne tage initiativ både i- og udenfor skolen. Del strategier fra hver enkelt samarbejdspartner for a skabe nye planer for fremtiden.
I og med at hver samarbejdspartner håndterer de forekommende miljøproblemer på deres egen måde, er vores primære mål at dele disse forskellige oplevelser og metoder, for bedre at forberede vores elever på fremtiden. Brugen af vandressourcer i Holland, papirfri skoler i Danmark, implementering af nye fag omkring økologi i Serbien, affaldssortering i Tyskland, er blot noget få eksempler. I dette projekt ønsker vi at hjælpe vores studerende til at forstå vigtigheden af miljø og klimaforandringer, og give undervisere nye værktøjer til brug i klasselokalet. Derfor, vil vi opfinde aktiviteter der kan implementeres is skolerne curricula. Vi vil tage et tættere kig på uddannelsesinstitutionernes miljø relaterede ansvar. Derudover, ønsker vi at eleverne får skabt en større viden om fornuftig brug af eksisterende ressourcer, men også om skabelsen af deres egne.
Deltagerne vil danne viden om hvordan deres valg hænger sammen med deres økologiske rygsæk. Gennem hver enkelt LTT vil studerende og lærere arbejde med de designerede emner: vandforbrug (Holland), energi (Danmark), mad (Serbien), og spild og upcycling (Tyskland). Deltagerne vil arbejde i internationale grupper, med opgaver og ideer relaterede til reduktionen af den økologiske rygsæk. De vil skabe både digitale og fysiske produkter, samt dele deres resultater på sociale medier for at øge opmærksomheden for emnet både i og udenfor skolerne.
Vores metode strategier er som følger:
1: gruppearbejde
2: workshops udarbejdet af elever og/eller lærere
3: diskussioner
4: online interaktion via eTwinning

De fleste af aktiviteterne vil have direkte, synlige og målbare resultater (eTwinning). For eksempel vil vi have et antal publikationer og /eller omtale i (lokal) aviser og på sociale medier. Vi vil udarbejde produkter, så som en brochure, en digital bog der inkluderer økovenlige opskrifter, kostumer, guides, og YouTube videoer. Ydermere il en app blive udviklet til at hjælpe eleverne med at visualisere deres egen effekt på miljøet. Andre resultater der angår curricula vil være workshops, lektionsplaner og træningsprogrammer.
Gennem hver LTT vil deltagerne udføre lokalprojekter så som at plante et træ, indsamle donationer og rengøre nærområdet. Ydermere vil de træne deres sprogkundskaber og blive mere opmærksomme på kulturer på tværs af landegrænser. De vil øve både deres STEM og matematik evner. De vil lære at designe og transformere deres ideer til konkrete digitale produkter. Vores elev deltagere er mellem 12 og 17 år gamle. under projektet vil mindst 60 studerende tage del i et udvekslingsprogram og besøge skoler i de andre deltagende lande. Under disse udvekslinger vil vi desuden inkludere hjemmeblivende elever gennem
brugen af eTwinning. Yderligere vil mindst 100 andre studerende være involverede i aktiviteterne i vores skoler derhjemme under forberedelserne til afslutningen af udvekslingsprogrammerne. Efter projektet er bragt til en ende, vil de tiltag der er oprettet omkring genbrug, effektivt energiforbrug, opmærksomhed på vandforbrug og madvaner, vedblive, og blive anvendt fremadrettet. Ydermere vil vi opfordrealle studerende, lærere og ansatte på skolerne til at videreudvikle vores ideer for at sikre en kontinuerlig progression og evolution af ændringer til at reducere vores økologiske rygsæk.
Gennem dette projekt vil der blive lavet mange forskellige innovative aktiviteter, lektionsplaner og workshops, som vi vil implementere i vores skolers curricula. Forhåbentlig vil den positive effekt fra dette projekt lede til ikke blot en større reduktion af skolerne økologiske rygsæk, men også have en positiv indvirkning på miljøbevidstheden hos både elever, lærere, deltagende skoler og, som et resultat deraf, andre skoler i de deltagende lande.